Drtvč BIO 190

Profesionálny stroj novej generácie vhodný pre záhradnícke a zeleninárske prevádzky, komunálne použitie, ovocinárske a vinárske prevádzky, kompostovne, súčasne k drveniu a štiepkovaniu biologických odpadov, ako napríklad: tráva, lístie, vetvy, kríky, kuchynský odpad, slama apod. a následnému kompostovaniu takto spracovaného materiálu. Klince a malé kamene nespôsobujú stroju žiadne problémy. Pomocou variabilných sít je možno nastavovať veľkosť výsledného produktu.

Popis stroja a štandardná výbava

 • jeden prijímací otvor na vkladanie spracovávanej hmoty s kombinovaným systémom štiepkovacích nožov a drviacich kladív
 • sito na presievanie drvenej hmoty s otvormi
 • 2+1 štiepkovacie nože s 2  protinožmi
 • 24 drviacich kladív
 • Ø drveného materiálu maximálne 9 - 10 cm
 • 7 – 8 m3 spracovanej hmoty za 1 hod.
 • hmotnosť základného stroja 295 kg (traktorová verzia 252 kg)
 • odvod podrveného materiálu otočnou hubicou do výšky 2 m
 • rozmery stroja – 105 x 200 x 200 cm

Technické informácie

Prevedenie Výkon (kW) V Typ motoru
Elektrický motor 7,50 380 -
Benzínový motor 9,60 - Honda GX390
Traktor 15 - 25 - -

Doplnky na želanie

 • cestný podvozok s konštrukčnou rýchlosťou do 80 km/h
 • manipulačný podvozok so 4 kôlmi a tiahlom
 • poľnohospodársky podvozok s ojou
 • pásový podvozok

Ukázky drtiče BIO 190

Výsledek práce - štěpka

Drtič BIO 190 s elektrickým motorem

Drtič BIO 190 s manipulačním podvozkem

Tlačiť