Upravit stránku

Projekt TH02030467 je řešen s finanční podporou TA ČR.
Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Projektový tým:
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
Ing. Karel Horák (další uchazeč projektu)
Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)
OSLAVAN, a.s. (další uchazeč projektu)
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. (další uchazeč projektu)

Místní řešitelský tým:
Ing. Barbora Badalíková
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang. Ph.D.
Ing. Ivana Šindelková

Cíle projektu:
Cílem projektu bude vývoj funkčního zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty využitelného v komplexní technologické lince pro hnojení vinic a sadů. Dílčím cílem bude ověření možnosti zvyšování obsahu stabilní organické hmoty, podpora funkční diverzity půdních organismů v rámci zachování produkčních schopnosti půd i v období sucha. Řešení přispěje k naplnění podprogramu technologie a nové techniky využitelné v ochraně životního prostředí a zlepšení půdních vlastností.